Karakalem çizimlerinde ışık gölge etkisini lekesel tonlama, çizgisel tarama ve sadece kontör çizgileriyle vermek mümkündür.

Hangisini uygulamalıyım, en  güzeli hangisidir diye sormanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü her tarzın kendine has tadı vardır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bu çizgiler tırtık tırtık ve kopuk olmamalı. Birbirini takip eden akışkan bir şekilde çizilmeli.

Çizdiğiniz geometrik şekilleri gölgelendirme ile işe başlayabilirsiniz. Gölgelendirme için ışığın nereden geldiğini tespit etmeli, gölgelendirmeyi buna göre belirlemelisiniz. Çizmiş olduğunuz silindiri üst taraftaki yüzey en parlak alan olacaktır. Bunun dışındaki yan yüzeyler daha az ışık alacağından buralarda daha koyu bir gölgelendirme yapmanız önerilir.

Geometrik Şekiller Üzerinde Tonlama

İlk  olarak  küp, küre, koni, silindir, piramit gibi geometrik şekiller ile  farklı formlar üzerine tonlamayı bir arada yapalım. Böylece tonlamanın püf noktalarını uygulayarak öğrenelim.

KÜP

Uygulamaya küp çizerek başlayalım. İlk önce 2B resim  kalem ile küp eskizi çizmek için; küpün ortasındaki dik çizgiyi çizin. Bu çizgiyi araştırma çizgileriyle kaleme çok

bastırmadan oluşturun. Yine aynı araştırma çizgileriyle ortadaki çizginin altında biraz mesafe bırakarak  bir yatay çizgi çizin, bu çizgi ortadaki çizginin 2 katı kadar olmalı. Üst tarafta orta çizginin bittiği yerde yatay bir çizgi daha oluşturun. Böylece yatay bir dikdörtgen elde ettik.

Şimdi alttaki çizgileri ortadaki çizginin bittiği yerle birleştirerek küpün taban kısmını oluşturun.

Üst tarafta alttaki açılarla aynı olacak şekilde orta noktaya çizgiler çizerek küpün üst bölümünü çizin. Ardından kalem basıncını arttırarak Çizgileri biraz netleştirelim. Şimdi  birbirlerine paralel olacak şekilde açılı çizgiler çizerek küpün üst yüzeyi çizin.

Böylece Açılı duran bir küp elde ettik. Yardımcı çizgileri hamur silgiyle silin ve renkli tonlama uygulaması için çizimi hazırlayın.

Tonlamaya geçmeden önce ışığı nesneye  sağ üst köşeden gelecek şekilde planlayın ve Tonlamayı buna göre yapın. Böylece nesne üzerindeki sağ üst yüzeyler açık tonlarda, sol yüzeyse koyu tonlarda olacak şekilde tonlamaya başlayalım.Tonlama yaparken  elimizin kağıdı kirletmemesi için Sol yüzeyden tonlamaya başlayın. Burası tamamen arkada kaldığı için koyu değerlerde tonlayalım. Koyudan açığa doğru ilerleyerek tonlamaya devam edin.

Yüzey üzerinde tonlamayı yaparken çizgilerin yönü nesnenin açılarına göre ayarlayın. 

Nesnenin bir zemin üzerinde olduğu algısını vermek için küpün alt kenarlarına  koyu tonlarla belirginleştirin. 

Ardından nesnenin Sağ bölümüne geçin.  Bu alan sol bölüme göre daha fazla ışık aldığı için ton çubuğu uygulamasında yaptığımız gibi kalem basıncı ve çizgi sıklığını dengeleyerek daha açık tonlarda çalışın. 

Birbirine Zıt yönde farklı yönde çizgiler kullanarak  ton geçişini sağlayın. Işık sağ taraftan geldiği için sağ üst köşeyi de en açık ton değerinde bırakabilirsiniz..

Yüzeyin tonlanması bittiğinde Ardından nesnenin üst yüzeyinin tonlamasına başlayın. Üst yüzey en fazla  ışık alan bölüm olduğu için açık tonlarda olmalı. ve üst yüzey üzerinde Sol köşeden tonlamaya başlayın.  Farklı yönde çizgiler ile koyudan açığa doğru ton geçişini sağlayarak yüzey tonlamasını açık tonlarla tamamlayın.

Son olarak küpün zemin üzerine düşen gölgesini tonlayarak ilk nesne çizimini tamamlayalım.  Işık nesneye sağ taraftan geldiği için nesnenin gölgesi sol tarafa doğru olmalı. Gölge ışığın da şiddetine bağlı olarak nesnenin dibinden başlar ve genişleyerek dağılır. Nesnenin dip kısmı gölgenin en koyu olduğu alandır. ve gölge giderek açılarak kaybolur.

KÜRE

Burada  küre çizmek için İlk önce 2B kalem ile bir daire çizerek başlayalım. Daireyi çizmekte zorlanıyorsan işe bir kare çizerek başlayabilirsin.  Kareyi çizdikten sonra dört köşesini kullanarak daireyi orantılı bir şekilde oluştur. Her köşede aynı eğimi çizerek tam bir daire çizimi elde edebilirsin.

Işık ve gölgelendirme yaparak daireyi küreye dönüştürmeye başlayalım.  

Işığı kürede olduğu gibi  sağ üst taraftan nesne üzerine geldiğini hayal edelim. Küre, küp şekline göre yumuşak hatlardan oluşan bir nesne olduğu için çizgilerin yapısı yumuşak olmalı. Bu nedenle küpteki çizgi yapısını burda kullanmayalım. Küreyi oluşturmak için seçtiğimiz boya kalemi ile hafif dairesel çizgilerle başlayalım.  Böylece dairenin yuvarlak yapısını daha iyi gösterelim

 İnce bir çizgi halinde yansıma alan yüzeyi açık tonlarda bırakarak koyu ton ile tonlamaya başlayalım. Tonlamaya  oval kalem hareketleri ile devam edin. Böylece nesnenin yuvarlak yapısını gösterebilirsiniz.

Sağ üst köşeye doğru kaleme uyguladınız basıncı azaltarak açık tonlarla evam edin. Sağ üst köşeyi kağıt beyazlığında bırakarak ışık etkisini arttırın. 

 Son olarak Kürenin zemin üzerindeki gölgesini  tonlayalım. Bunun için elips formlarını genişleterek gölgenin alanını çizin. ve gölgeyi tonlayarak tamamlayın. Böylece küre çizimi ve tonlamasını tamamladık.

KONİ

Koni çizmek için önceki şekillerden farklı olarak eskizden itibaren 2B resim kalemi  kullanalım. 

İlk olarak kaleme bastırmadan eskiz çizgileriyle bir dikdörtgen çizin. Dikdörtgeni oluşturduktan sonra dik bir çizgiyle ortadan ikiye bölün. Alt kısmına yatay bir çizgi daha ekleyerek altta kısımda da yatay bir dikdörtgen oluşturun. Bunu da yatayda ortadan ikiye bölerek devam edelim.

 Alttaki yatay dikdörtgeni baz alarak yarım bir elips çizin. Elipsin uçlarını ortadaki çizginin üstünde birleştirerek bir üçgen elde edebiliriz. Böylece dikdörtgen, elips ve yardımcı çizgilerden faydalanarak oratılı bir koni şekli çizdik.

Koni şeklini gölgelendirmek için ışığın sağ üst taraftan nesne üzerine geldiğini görüyoruz. Koni şekli üst bölümü sivir olsada genel olarak yumuşak hatlardan oluşan bir nesne olduğu için çizgilerin yapısı yumuşak olmalı. Bu nedenle küredeki dairesel çizgi yapısını koni şekli çiziminde de  kullanabiliriz.   

Koninin alt tarafı elips formunda olduğu için sol tarafta yüzeyden gelen bir yansıma ekleyelim. Bu alanı açık tonda bırakarak ışığın yansımadığı alanları yüzeye göre tonlamaya başlayın.  Kalem basıncı ve çizgi sıklığı gibi ton çubuğu çalışmalarında öğrenilen deneyimleri kullanarak koni şeklini gölgelendirin.  Arada bir durup gözünüzü kısarak çizimi inceleyin; açık orta ve koyu tonların dengesine dikkat ederek devam edin. Koni şeklinin tamamını gölgelendirdik.

Şeklin gölgelendirmesi bittiyse şimdi zemine vuran  gölgesini tonlayalım. Zeminde elips formunu  genişleterek başlayalım . Köşelerden düz çizgiler çıkarakarak koninin yansımasını oluşturuyorum. Koninin üst kısmı sivri olduğu için  gölgesi de de sivri bir şekilde çizerek tamamlayın.

SİLİNDİR

Temel tonlama uygulamaları çalışmasına silindir şekli çizimi ile devam edelim.2B resim kalem ile  eskiz çizimine başlıyorum. Siz de silindir çizmek için önce bir dikdörtgen çizerek başlayın. Dikdörtgenin altında ve üstünde birbirine eşit iki yatay dikdörtgen daha oluşturun. Bu dikdörtgenlerin içinden elipsler çizerek silindirin alt ve üst yüzeylerini oluşturun.

Şimdi Silindiri tonlamaya başlayalım. Küre ve koni şeklinde olduğu gibi dairesel çizgilerle tonlayalım. Ayrıca yüzeyin  yansıması olarak açık tonlu bir alanı oluşturalım. Ardından  dikey yönde koyudan açığa doğru tonlamaya başlayın.  Dönüş kısmını bir ton daha koyulaştırın. Üzerinden geçerek ton geçişlerini düzelterek devam edin. Kalem basıncı ve çizgi sıklığı gibi ton çubuğu çalışmalarında öğrenilen deneyimleri kullanarak silindir şeklini gölgelendirin.  Arada bir durup gözünüzü kısarak çizimi inceleyin; açık, orta ve koyu tonların dengesine dikkat ederek silindiri gölgelemeye devam edin. 

Üst yüzey ışık aldığı için aydınlık olmalı. Sol köşeden dairesel hareketlerle hafifçe tonlayarak başlayın. Kaleme uygulanan elin baskı şiddetini iyice azaltarak kağıt beyazlığına yakın bir ton elde erek devam edin. Silindir şeklinin tamamını gölgelendirdik.

Şimdi silindirin zemine düşen gölgesini ortaya çıkaralım. Silindirin gölgesi dikdörtgen bir formda olacak. Zeminden elips formlarını genişleterek başlayın. Köşelerden açıları alıp gölgeyi tamamlayın.

PİRAMİT

2B resim kalemi ile piramit şeklinin eskizini çiziyorum; Piramit şeklini elde etmek için İlk olarak dikdörtgen çizin. Dikdörtgenin sağ çaprazına iç içe geçecek şekilde aynı boyutta bir dikdörtgen daha çizin. İki dikdörtgeni köşelerden birleştirerek bir dikdörtgen prizma elde ederek çizime devam edin. Oluşturduğunuz Prizmanın üst yüzeyinden köşegenler çıkararak orta noktasını bulun.  Bu orta noktadan prizmanın köşelerine dik çizgiler indirerek çizimi tamamlayın.  Böylece piramit şeklini kolaylıkla çizdik. Ardından Dış çizgilerin üzerinden geçerek piramit şeklini belirginleştirin.

 Şimdi şekli Işık ve gölgelendirme çalışmasıyla tonlamaya başlayalım. Küp şeklinde olduğu gibi dik ve sert çizgiler kullanalım. 

Önceki geometrik şekillerde olduğu gibi Işık sağ üst köşeden gelecek şekilde planlama yapın.  Ve sol yüzeyden tonlamaya başlayın. Sol bölüm tamamen arkada kaldığı için en koyu ton değerinde olmalı. Ayrıca geometrik şeklin açılarına dikkat ederek dik yönde koyudan açığa doğru ilerleyin. Zemindeki çizginin yapısına göre yukarıya doğru tonlayarak devam edin.

Nesnenin zeminle buluştuğu noktayı koyu bir çizgi ve leke değeriyle tonlayın. Ardından Sağ bölüme geçerek, tekrar dik çizgiler ile hafifçe tonlayarak ilerleyelim. Zıt yöndeki çizgileri de kullanarak  ton geçişlerini sağlayın.

Son olarak piramit şeklinin zemine düşen gölgesini tonlayın. Ters yöne düşen piramidin gölgesi için köşelerden açılar alarak gölge alanını belirleyin.Dip kısımları koyu olacak şekilde tonlayıp dışa doğru ton değerini azaltın.

Sonraki yazıda görüşmek üzere…

Leave a Reply