1962 yılında Fransız mühendis Pierre Étienne Bézier tarafından geliştirilmiştir. Vektörel çizimler telgraf direkleri arasında gerilmiş tellere benzetilebilir. Eğer iki adet direk bulunuyorsa araya giren tel ancak bir çizgi oluşturur. Direk sayısı arttıkça tel üzerindeki kıvrılma noktaları artacaktır. Vektör tabanlı programlarda direklerin yerini bağlantı noktası (Anchor Point) olarak adlandırılan noktalar alır. Bağlantı nokta sayısı, oluşan çizgilerin duruşunu ve alanları belirlemek için kullanılır.

Vektörel çizim tekniği ile oluşturulacak her çizim telgraf direği örneğindeki gibi düz çizgilerden oluşmak zorunda değildir. Her bağlantı noktası Handle olarak isimlendirilen tutamazlar ile kavisli noktalara dönüştürülebilir. Adobe Illustrator ile düz çizgilere sahip çizimler ve kavisli çizgiler barındıran çizimler çizilebilir.

Piksel tabanlı görüntü işleme yazılımlarında elde edilen sonuçlar daha gerçekçidir. Vektörel çizim yazılımları kolaylıkla tekrar ölçeklendirilebilen, düşük dosya boyutuna sahip sonuçlara ulaştırır. 10 mm’lik bir çizim hiç kayıp olmaksızın 10 metrelik bir büyüklükte büyütülebilir. Illustrator’da ki bu özellik sayesinde farklı boyutlarda kullanılması gereken işler için önemli bir durumdur. Piksel tabanlı belgenin 10 cm’den 100 cm’e büyütülebilmesi teknik olarak mümkün olsada görüntü kalitesinde önemli bozulmalar olacaktır.

Vektörel çizimleri piksel tabanlı görüntülerden yani bir diğer adla Raster görüntülerden ayıran özellik ise dosya büyüklüğüdür. Vektörel çizimler içeren belgelerin dosya büyüklüğü çizimlerin kapladığı alana göre değilde taşıdıkları nokta sayısına bağlı olarak belirlenir. Buda bu tür belgelerin internet ortamında piksel tabanlı görüntülere oranla daha hızlı taşınabileceği anlamına gelir. Raster görüntünün dosya büyüklüğü belgenin, eni, boyu, taşıdığı piksel, renk modu gibi özelliklerine göre değişir. Piksel tabanlı görüntü daha fazla yer kaplar.

Leave a Reply