Maxon Cinema 4D hakkında genel bilgileri gördüğümüz bölümleri geçtiğimize göre artık C4D öğrenmeye başlayabiliriz. 3D çalışmalarda perspektif bilgisininde önemli olduğunu buradan hatırlatayım. Illustrator gibi vektör tabanlıve 2D içerik üreten yazılımlara aşinaysanız artık eklediğiniz her objenin 3. bir boyutununda olacağınıve buna da müdahale etmeniz gerektiğinizi göreceğiz. 3 boyutlu yazılımlarda X, Y ve Z koordinatlarıüzerinde hem obje konulandırmasıhem de boyutlandırmasınıyaparız. 3D alan ile başlayarak Cinema 4D arayüzünüde inceleyecğimiz bölüme başlayabilriiz.

3 Boyutlu Alana Giriş

Yaşam içinde karşılaştığımız her yapının 3. bir boyutu bulunuyor. Bir kibrit kutusunu örnek alacak olursak; temelde bir diktörgen yapıdan oluşmaktadır. Ancak dikeyde yani Z yönünde de yüzeyleri bulunur. Bu yüzeyler sayesinde kutu yapısı oluşur.

Oluşturduğunuz her obje X ve Z yönünde bir zemin yüzey boyutuna ve Y yönünde ise dikey yüzeylere sahip olacaktır. Zemin üzerinde X ve Z, dikeyde de Y yönünü konumlandırma da kullanacağız. 3D tüm yazılımlarda bu yapıkarşınıza çıkacaktır. Objeler; nokta, noktalardan çizgiler ve çizgilerden yüzeyler ile oluşur. Biz bu nokta, çizgi ve yüzeyler üzerinde konulandırma, eğme, bükme, yumuşatma ve çıkarma gibi işlemler ile dilediğimiz objeyi oluşturabiliriz.

Temel anlamda 3D alan bir boşluktur. Bizim ekleyeceğimiz asfalt yollardan tutunda çim alanlar ve dağlara kadar yüzey yapılarıile bir zemin oluştururuz. Genel işsürecinde zemin ilk olarak oluşturulan bir yapıdeğildir. Proje işsürecinin orta ve sonuna doğru eklenir. Zira boşalan içinde obje üzerinde modelleme çalışmasınıyapmak çok daha kolaydır. Etrafında başka objelerin olmasınavigasyonel işlemlerde karşınıza devamlıçaıkacaktır. Her ne kadar objelerin görünürlüğünütek işlem ile değiştirebiliyor olsakta daha hızlıhareket edebilmek için genelde sona bırakılır.

Konumlandırma gibi işlemler için kullanacağımız Move, Scale gibi araçlarıilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. Ancak temel anlamda birkaçkonudan burada bahsetmem gerekiyor. Yukarıda gördüğünüz görsel de 1,2,3 numaralıaraçlar sırasıyla Move/Rotate/Scale araçlarıdır. Solda bulunan sütuna bakacak olurskta (4) Model seçili konumda. Bu esnada yapacağınız tüm değişiklikler objenin geneli üzerinde olacaktır. Ancak devamlıolarak bahsettiğimiz nokta/point çizgi/line ve yüzey/poligon seçimleri yapılarak objeyi oluşturan altyapılar üzerinde de Move/Rotate/Scale araçlarını kullanabiliriz.

Son olarak 3D alanda oluşturacağınız her obje aslında en temel yapıyıoluşturmaktadır. 190x200x5 ölçülerine sahip bir obje üzerine cam materyal eklerseniz obje cam olacak, ahşap materyali atarsanızda kapaıveya masa tablasıolacaktır. Objenin yapısıçok iyi modellenmişolabilir ancak o objenin ne olduğunu materyal bize sözyleyecektir. Tabi ışık olmazsa karanlıkta materyal eklemişolsanız da objeyi göremeyiz.

Arayüzün Tanımı

Adobe Photoshop, Illustrator ve AfterEffects gibi programlarıkullanan arkadaşlarımla konuştuğumda C4D arayüz ve işlem süreçlerin de diğer yazılımlara göre daha kolay olduğunu söylemişlerdir.

Gerçekten sade arayüzü ve sadece ikonlar ile o araç ve/veya alt araçlar ile neler yapabileceğinizi rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Diğer tasarım ve 3D yazılımlarında olduğu gibi C4D içinde de farklıkullanım disiplinlerine göre hazır workspace/çalışma alanlarıbulunuyor. Kitap animasyon gibi bölümlerde diğer çalışma alanına geçerek onlarıda görmüşolacağız. Aslına bakarsanız tümçalışma alanlarıiçinde bulunan araçlar üst menülerde bulunmakta. Animasyon hazırlarken obje modellemeniz bittiyse haliyle üsteki görünümdeki gibi bir timeline satırıçok yetersiz kalacaktır. Daha genişletilmişhali ile daha iyi kontroller sağlarız. Örnekte bahsettiğim gibi tamamen ihtiyacınıza göre geçişyapabileceğiniz bir yapıdır.

En çok kullandığınız araçları daha hızlı ulaşabilmek için kendinize ait bir çalışma alanıda oluşturup kayıt edebilirsiniz.

Arayüzü tanımlayacak olursak;

 1. File, Edit ile başlayan üst menüde hemen her komutlarıbulabilirsiniz. Adından anlaşılacağı üzere File ve Edit menüleri dosyalarla ilgili menülerdir. “Create”yeni obje oluşturma, “Select”seçim işlemleri, “Tools”ise modelleme araçlarınıgösteren menülerdir. Mesh, Snap ile başlayıp Character’e kadarda isimlerinden anlaşılacağı gibi animasyon, render ve karakter modellemelerinde işimize yarayacak araç ve fonksiyonları barındırır. VRay gibi eklentileri Plug-in menüsünde görebilirsiniz. Window ile Materyal Editor gibi pencere/panelleri açabilirsiniz. Help bölümüile de yardım içeriğine ulaşabilirsiniz.
 2. Temel anlamda en çok kullandığımız işlem ve obje olurturma araçlarının bulunduğu satırdayız. Select/Move/Torate/Scale gibi araçların yanında temel obje ve spline oluşturma araçları, Generators, Modellin Objects (Obje Modelleme), Deformation Objects (Obje Deformasyonları), Environment (Çevre), Camera ve Lights oluşturma araçları bulunuyor.
 3. Objelerimizin hatta projemizin göründüğüalan Viewports. Uzay gibi boş bir alandan oluşur ve kendi içinde belirli bir boyutta zemini ve XYZ de “0” noktasını gösteren bir grid/ızgara bulunur. İlk hali Perspective (pespektif görünümü olarak karşımıza çıksada sağ/sol/ön/arka gibi alanlar haricinde kuşbakışı gibi temel görünüm açılarınada sahiptir.
 4. Model üzerinde çalışırken obje yapılarınıgösterir. Model, materyal ve grid gibi genel yapılar haricinde Points/Noktalar, Edges/Kenarlar ve Poligons/Yüzeyler seçenekleri ile seçim ve değişiklik işlemlerimizi o yapıüzerinde yapmamız sağlar.
 5. Objects Manager ve Attributes gibi paneller açık görünse de (8, 9, 10 gibi bölümlerde dahil) window üst menüsüaltında açılan pencere/panelleri gördüğümüz alandır. kısaca bahsetmek gerekirse Objects manager üzerinde viewport bölümüdneki her objeyi bir katman yapısı gibi sıralanır. Ancak Cinema 4D içindeki Layer paneli ile karıştırmamak gerekir. Objects manager aslında bir obje listesi yapısıgibidir. Generates veya Deformation Objects gibi işlemleri yaparken işimize çok yarıyacaktır.
 6. C4D içinde hazır olarak gelen ve/veya bizim sonradan oluştruduğumuz çalışma alanlarının listelendiği ve seçilerek o çalışma alanına geçişimizi sağlayacak bölümdür.
 7. Genel arama ile C4D içinde aradığınız hemen herşeye ulaşırsınız. Menüsıralamasıveya panel konumumundan bağımsız olarak araçveya fonksiyonlara hızlıca ulaşmamızı sağlar.
 8. Animasyon için kullandığımız timeline panelinin en küçük tipidir. Genişaraçve özelliklerini “Animation”çalışma alnında görebilirsiniz.
 9. Materyal Manager ile projenizde objeler üzerine eklediğimiz materyalleri görebilirsiniz. Materyaller üzerineçift tıklayarak Material Edötüaçabilir ve materyal üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca bir objeye materyal eklemek de bu panel ile çok kolaydır. materyali mouse/fare sol klik ile tutarak obje üzerine ve objects manager bölümünde adıüzeirne sürükleminiz yeterlidir.
 10. Genel anlamda hemen her objeyi seçtiğimizde Attributes paneli üzerinde koordinatlarını görürüz. Bu transform alanıda genel çalışmalarda yarımcıolacak bir diğer paneldir.
 11. Bilgilendirme satırı içinde imleç üzerinde bulunan araç, yaptığınız işlem, direkt viewport üzerinde aldığınız render gibi işlemlerde sizi bilgilendiren içerikler görüntüler. araçlarda kısa yollar hakkında bile bilgi verir

Farklı amaçlar iin kullandığımız bir çok araçve panelleri C4D içinde bulunmaktadır. Bunlarıkonularıgeldikte ilerleyen bölümlerde ayrıntılarıyla anlatacağız.

Import ve Export Fonsiyonları

İş süreçlerinde bir çok yazılımdan içerik alıyoruz. Örneğin bir logoyu 3D modellemesini yapacaksak bunun vektör halini Adobe Illustrator 8 versiyonu ile rahatlıkla C4D içine aktarabilir ve direk Generators kullanarak üçboyuta kaldırabiliriz.

Benzer bir çok çalışmayıyaparken; C4D ‘ye dışardan (import) dosya ekleyebileceğimiz gibi farklıyazılımlarda kullanabilmek içinde dışarıya (export) dosyalar çıkarabiliriz. Import/export işlemlerinde dikkat etmeniz gereken ilk noktalardan birisi dosya uzantısıve versiyonudur. Yukarıda verdiğim örnekteki gibi Illustrator da ki dosya uzantısı.ai ve versiyonu 8 olarak aktarım yapmak gerkecektir. C4D içinde Import işlemi 2 temel yapıdadır. Bunlardan ilki “File/Dosya”üst menüsüile ulaşabileceğiniz “Merge/Birleştir”komutudur. Bu işlem ile açık olan proje dosyanız içine direkt ekleme yapmış olursunuz. Aynı işlemi “Objects Manager”panelide ki “File/Dosya”menüsündeki “Merge/Birleştir”komutunuda kullanabilirsiniz. İkinci işlem ise dosyayıdirekt C4D üzerine sürüklemek. Bu işlem ilk süreçteki gibi açık olan dosya ile birleştirmeyecek yeni bir proje dosyasıile karşınıza çıkacaktır.

Export/Çıktı işlemlerini yaparken de yine “File/Dosya”üst menüsü altında bulunan “Export”komutunu kullanabilirsiniz. menü altında gördüğünüz gibi bir çok dosya seçeneği var. Bunlardan OBJ, FXB ve DXF gibi formatlar hemen her 3D modelleme ve vektör tabanlıtasarım programlarıaracılığıyla açabilirsiniz. Örneğin; OBJ formatlıdosyanızıAdobe Photoshop veya Autodesk 3D Max veya Lumion gibi yazılımlarda açarak işsürecinize devam edebilirsiniz.

Leave a Reply