Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması

283
 
Son Başvuru Tarihi: 11 Haziran 2014 
Yarışma Teması: Müze ve Anma Yeri

Yarışma Amacı: 

Müze, değeri olan bir şeyi saklamak ve aynı zamanda anlamını paylaşarak çoğaltmak, yaygınlaştırmak içindir. Roboskî Müzesi insanlık dışı bir katliamda yitirilmiş yaşamların değerini saklamak ve onlar uğruna verilen adalet mücadelesini paylaşmak ve çoğaltmak için planlanmıştır. Bu müze katliamın yarattığı derin acıya ve öfkeye rağmen, bir arada ve kardeşçe yaşayabilmenin mümkün olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak için yitirilen canların hatıralarına sahip çıkılacağı yer olacaktır. Roboskî Müzesi, bu anlamıyla simgesel bir yapıdır.

Yarışma, ulusal, serbest ve iki aşamalıdır.

Seçici kurul ilk aşamada teslim edilen projelerden en az beş adedini sıralamasız olarak seçecek ve bunu yarışmacılara duyuracaktır. İkinci aşama, seçilen projelerin hazırlanmasında yer alanlar, danışman, asıl ve yedek seçici kurul üyeleri ve Roboskîli ailelerin katılımı ile yapılacak bir çalıştaydan oluşacaktır. Bu çalıştayda, proje ekipleri sunuşlarını yapacak ve her bir proje üzerinde genel tartışma açılacaktır.

Bu çalıştayın amacı, boyutlarının küçüklüğüne rağmen, toplumsal açıdan karmaşıklığı ve gerektirdiği özel hassasiyet açısından ağırlığı sebebiyle Roboskî Müzesi mimari projesinin, ilgili tüm tarafların katılımı ile etraflıca tartışılabilmesi ve Roboskî Müzesi’nin gerçekleştirilmesine katkı koyacak tarafların iletişiminin güçlendirilmesidir. Uygulanacak proje, bu çalıştay sonrasında, sunulan projelerin içerisinden seçici kurul tarafından belirlenecektir. Seçici kurul raporu, ikinci aşama sonunda, her iki aşamayı da kapsayacak şekilde yayınlanacaktır. Seçici kurul raporu ayrıca, gerekirse uygulanmak üzere seçilen proje hakkında, ayrıntılı önerileri de içerecektir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın ilanı : 16 Nisan 2014
 • Soru sormak için son tarih : 2 Mayıs 2014
 • Cevapların yayınlanması : 6 Mayıs 2014
 • Proje teslimi için son gün : 11 Haziran 2014
 • Birinci etap Seçici Kurul değerlendirmesi : 13-16 Haziran 2014
 • Roboskîlilerle ortak değerlendirme toplantısı : 20-22 Haziran 2014
 • İkinci etap Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 25-27 Haziran 2014
 • Yarışma sonucunun ilanı (öngörülen) : 28 Haziran 2014

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya, müellif ile sözleşme imzalanmasının öngörüldüğü 1 Temmuz 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir mimar bulunan ekipler katılabilirler.
 • Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının, sanatçıların, aydınların katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de yeterli olmayacağı düşünülmektedir.
 • Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir
 • Yarışma katılmak isteyenlerin Yarışma Şartnamesini www.roboskimuzesi.org adresinden indirmeleri gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Elden ya da kargo ile teslim yapılır.
 • Adres: ROBOSKÎ MÜZESİ DERNEĞİ Meşrutiyet Mahallesi Selanik Caddesi No: 82/32  Çankaya / ANKARA

Ödüller:

 • Yarışmada para ödülü verilmeyecektir.
 • Yarışmacılar, yarışmaya katılarak, TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğince verilmesi gereken maddi ödüllerini Roboskî Müzesi yararına bağışlamayı kabul etmiş sayılırlar.
 • Tüm katılımcılara “Roboskî Müzesi Derneği” tarafından birer “Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Yarışmada ilk turu geçen tüm ekiplere Roboskîlilerin el emeği ile üretilecek anı nesneleri ödül olarak verilecektir.
 • Seçici kurulun tüm üyeleri gönüllü olarak hiçbir ücret almaksızın görev almaktadırlar.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Roboski Müzesi

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi: