Photoshop’a Giriş: Arayüzü Tanımak

27

Arayüzün Genel Yapısı

Photoshop oldukça gelişmiş arayüze sahiptir. Arayüzde araç, menü ve paneller tasarımcının rahatı için en güzel şekilde yerleştirilmiştir.  Kullanıcılar isterlerse kendi çalışma arayüzünü düzenleyebilirler. Çalışma alanları aşağıda listelenmiştir..

Menü Çubuğu

Photoshop’ta çalışılırken kullanılan komutların yer aldığı menüdür. Bu menüler işlevlerine göre isimlendirilmiştir ve içerdikleri komutların özetidir.  Örnek vericek olursak seçimlerle ilgili işlem yaparken Select (Seçim) menüsüne bakmak uygun olur. 

 • File Menüsü: Dosya işlemleri için kullanılan menüdür. Bu menü yeni çalışma dökümanı oluşturma ve çalışılan dökümanı açma, kaydetme ve kapatma gibi işlemlerde kullanılır. 
 • Edit Menüsü: Çalışma sırasında komutları ileri-geri alma, kopyalama, yapıştırma, kesme, döndürme, dolgu rengi verme, perspektif ekleme, çerçeve ekleme gibi işlemleri yapar.
 • Image Menüsü:  Adjustment alt menüs altında görseller üzerinde renk ayarlamalarının yapıldığı menüdür. Ayrıca dosyanın boyutu ve çözünürlüğü gibi yapısal özelliklerinede ulaşılabilir.
 • Layer Menüsü: Katmanlarla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. 
 • Type Menüsü: Metinler üzerinde daha detaylı düzenlemeler yapabilmek için kullanılan menüdür.
 • Select Menüsü: Bu menüdeki komutların aktif olması için seçim araçlarıyla görsel üzerinde seçim yapmak gerekir. 
 • Filter Menüsü: Görseller üzerine efekt ve filtreler uygulamak için kullanılan menüdür.
 • 3D Menüsü: 3D katmanlarla ilgili komutların olduğu menüdür.
 • Viev Menüsü: Görünürlük menüsüdür. Cetvel, ızgara gibi komutların bulunduğu menüdür.
 • Window Menüsü:  Çalışma alanındaki menü ve pencerelerin düzenlenmesini sağlayan menüdür. Photoshop’ta çok fazla panel bulunur. Gereksiz olan paneller kapatıldığı zaman tekrar Window menüsünden aktif hale getirebiliriz.
 • Help Menüsü: Yardım merkezine bağlı menüdür.

Kontrol Paneli

Araçlar panelinden seçili araca ait seçenek ve özelliklerin bulunduğu alandır. Kontrol panel seçili araca göre sürekli değişiklik gösterir. Bir aracın özelliklerini değiştirdiğinizde, seçenekleri yeniden değiştirinceye kadar o değerler sabitlenir.  

Doküman Adı, Uzantısı ve Renk Modu

Dokümanın adı, uzantısı ve renk modunu gösteren bu alan doküman penceresidir. Birden fazla dokümanla çalışırken, birbiri arasında geçişi sağlamak için dokümanların üzerindeki ismine tıklamanız yeterlidir. 

Araçlar Paneli

Bu panel çalışma alanının sol tarafında yer alan paneldir. İçinde görevlerine göre gruplandırılmış araçlar vardır. Bu araçlar birbiri içine gizlenerek konumlandırılmıştır.

Cetveller ve Kılavuz Çizgileri

Kısayol olarak Pc: CTRL/R Mac: COMMAND/R ile cetvelleri açabiliriz. Çalışma alanı içinde sol tarafta yer alan cetvel dikey ızgara çizgilerini, üstte bulunan cetvel ise yatay ızgara çizgilerini çalışma alanı içine taşımamızı sağlar.  Cetvel üzerine gelip imleç ile tutup çektiğimizde kılavuz çizgiler ortaya çıkıcaktır.  Bu kılavuz çizgiler baskı sırasında görünmezler. 

Kılavuz çizgilerini kaldırmak için View/Clear Guide’ı kullanabilirsiniz. 

Çalışma Alanı Özellikleri

Özel bir arayüzde çalışmak için sağ tarafta yer alan ok(>>) simgesine tıklayarak seçeneklerden biri seçilebilir.  Örnek olarak, tasarım yapıyorsanız Design gibi isimlendirebilirsiniz.   

Görsel Dosyası

Çalışma alanı içinde görselin yer aldığı bölümdür. Photoshop’taki adı Canvas’dır.  Bu alan görsel üzerinde her türlü değişikliğin yapıldığı alandır.  Canvas (Tuval) sol alt köşesindeki kutuyu kullanarak istenilen oranda yaklaşılıp uzaklaşılabilir. 

Paneller

Paneller grup şeklinde birbiri üzerinde konumlanabilirler.  Her panel kendi içinde işaretleme kutuları bulundurur. Çalışma alanının sağ tarafında kullanılmaları kolaylık sağlar. Her panelin sağ tarafında küçük ok (>) simgesi bulunur. Bu simge panelin daha gelişmiş halini sunar.