Payanda

2
Mission San Jose in San Antonio, Texas, USA.

Mukavemet sağlamak için duvarı yandan destekleyen ayak. Payanda kullanımı ile daha yüksek yapılar inşa edilebilmiştir. Payanda ve uçan payandalar, Gotik mimarinin en temel elemanlarıdır. Payanda: Duvara karşı dayanan ve ek destek sağlayan yapıdır. Uçan Payanda: Ayaklar kemerler aracılığı ile binaya bağlanarak ana taşıyıcı duvara destek olur. Diyagonal Payanda: Duvarı köşe ya da dönme noktasından destekleyen payanda ayaktır. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.