Cephe Kaplaması

Taşıyıcı olmayan, bina yüzeylerine uygulanan kaplamalar için farklı malzemeler kullanılabilir. Betonarme bir yapı için lüks malzemeden üretilen kaplama kullanılabilir. Yenileme esnasında binalara yeni görünüm kazandırmak için seramik, taş ya...

Cephe

Bir binanın dış yüzüne (ön tarafına) verilen isimdir. Binanın kendini gösterdiği yüzüdür. Cepheler klasik mimarlıkta, dekoratif ve süslemeli olurlar ve dışarıya bakan gösterişli bir vitrin gibidirler. Yapının iletişime geçen...

Casson Mann

Britanya'da 1984 yılında, tanınmış sergi tasarımcıları tarafından kurulmuş olan tasarım ofisidir.  Victoria and Albert Müzesinin 15 British Galleries bölümünün yeniden tasarımı ile dikkatleri çekmiştir. Cabinet War Rooms'da Churchill Müzesi'nin...

Canali, Guido

Önemli İtalyan mimar Canali, tarihi binaların restorasyonu ve yeniden kullanılır hale getirilmesinde uzmandır. Tarihi binaları ve orada yer alacak sanat eserlerini mevcut ve yeni duruma göre biraraya getirir. Görselde...

Blake, William

Özgünlüğüyle etkileyen İngiliz sanatçı ve şairdir. William Blake ilhamını İncil'den, din tasavvurlarından, hayali dünyasında büyüttüğü fikirlerden alıyordu. Blake köleliğe ve ırkçılığa karşıydı. Görselde Blake'in Kırmızı Ejder ve Kadın  isimli...

Calatrava, Santiago

Santiago Calatrava, mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi eğitimler aldı. Tasarımlarında doğal formlardan esinlenir. Köprülerinin çoğu organik formlara sahipti. Bu yapıların çoğunda doğal bir gerilim varmış gibi görünür.