Oryantal Üslup

8
The Zahir Mosque in Kedah, Malaysia

Asya mimarisinde ve biçimlerinden asinlenmiş, Asya üzerinde Avrupa emperyalizminin hakim olduğu on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda etkili olmuş mimari üsluptur. Oryantal üslupta, soğan kubbeler, minareler ve ince taş işçiliği gibi öğeler mevcuttur. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.