Ölçek

14
business, architecture, building, construction and people concept - close up of architect hands with ruler and pencil measuring living house blueprint

Farklı boyutlardaki öğeleri karşılaştırmaya yarayan yöntemdir. Mimarlar, arazi, bina ya da obje çizimlerinde ölçek kullanırlar. Gerçek ölçüleri belli oranlarda küçülterek çizime aktarırlar. Bir yapı 1:20 ölçekte çizilmiş ise çizim gerçek boyutun 20 kat küçültülmüş halidir. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.