Neoklasik

8
Französicher Dom (French Cathedral), Berlin Gendarmenmarkt, Germany

Klasik mimarlık on sekizinci yüzyıl dahil olmak üzere yeniden canlandırılarak kullanılmıştır. Fakat asıl klasik mimarlık teorisinin ortaya çıkması on beşinci yüzyılda Vitruvius çalışmalarının yeniden keşfedilmesiyle etkili olmuştur. Bu üslup on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda dönem dönem kullanılmaya ve gelişmeye devam etmiştir.