Modernizm

9

1890-1940 endüstrileşme ve kentleşme ile ortaya çıkmış sanat ve tasarım hareketidir. Mimari modernizmi süslemeden kaçınmış, geometrik biçimler ile asimetrik planlamaya yönelmiştir. Dönemin temel kaygıları öne çıkmıştır. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.