Minare

30
Travel to Turkey - minarets and dome of Kocatepe Mosque in Ankara city

İslamiyette ibadet için kullanılan camilerin parçası olan ince uzun kuledir. Minare üzerinde müezzinlerin ezan okuması için çıktığı balkonlar bulunur. Minareler üç parçadan oluşur. Kaide, silindir ya da çokgen prizma şeklinde ve içinde döner merdivenin bulunduğu gövde kısmı ve balkonlardır.