Malzemeler

30
Black, grey and white natural marble stone background and texture

Beton: Çimento, kum, çakıltaşı, su ve başka malzemelerin karışımı ile üretilen ve sertleşerek taş gibi bir yapıya dönüşür. Genelde çelik ile güçlendirilerek kullanılır. Mermer: Metamorfoza uğrayan kireç taşından elde edilen farklı renklere sahip bir malzemedir. Ahşap: Kesilen odundan elde edilen, iskelet sistemini oluşturan ve kaplama malzemesi olarakta kullanılan yapı malzemesidir. Çelik: Demir ve karbon alaşımından oluşur. Çelik genelde betonarmede ve gökdelen yapımında kullanılan bir malzemedir.