Maçu Piçu

18
Trapezoidal niches, Inca Stonework, Machu Picchu, Cusco Region, Peru

And Dağları üzerinde imparator Pachacuti İnka Yupanqui tarafından inşa ettirilen İnka kentidir. Kentte taştan, harçsız üretilmiş yapılar bulunmaktadır. Taş işçiliği oldukça düzgündür. Maçu Piçu iki dağın arasına kurulmuştur. Kayalara oyulmuş heykelleri, tapınakları, taş kanalları ile uyum içindedir. Görsel elements.envato.com adresinden alınmıştır.