Kilise Mimarisi

21
St. James Church with Gothic and Baroque elements in Koszeg, Hungary

Yan Sahın (nef): Orta nef sütun dizileri ile ayrılmış ve paralel uzanan bölümüdür. Apsit: Koro ve nevlerin sonunda olan, yarım daire ya da çokgen bölümüdür. Payanda: Duvarı desteklemek amacı ile yapılan taş ayak. Koro: Rahipler için parmaklıklar ile ayrılmış bölümdür. Şapel: Klisenin yan nevleri üzerinde bulunan nişlerdir. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.