Kentsel Tasarım

15
Night view of the Guangzhou in china

Kentsel çevre için yapılan çalışmalardır. Kente ait analizler yapılır. Bu analiz, şehir planı ve tekil yapıları kapsar ve tarih, malzeme, sosyal olgular gibi birçok konuyu ele alır. Kentsel yapıda değişiklikler tasarlar. Kentsel tasarım, küçük yerleşim yerinden büyük alanların tasarımına kadar farklı ölçekleri kapsar. Görsel, elements.envato.com adresinden alınmıştır.