İşlev

17
Light functional kitchen with white furniture, sink and horizontal window

Bir mekanın amacı ve ne için kullanıldığını belirten terimdir. Mekanın işlevi, tasarımda belirleyici unsurdur. Örnek vermek gerekirse endüstriyel mekan, bir konutun salonundan farklı tasarlanacaktır. İç mekanlar farklı işlevlere sahiptir.  Yaşama, yeme, pişirme, çalışma, öğrenme, eğlenme, üretim ve sirkülasyon sayılabilir.