Indesign Belge Alanı ve Panellerin Kullanımı

23

Belge Alanı

InDesign dokümanları sayfalardan oluşur. Doküman en az 1 sayfadan oluşur ve doküman içine yeni çalışma sayfaları eklenebilir. Bu sayfalar üzerinde metin, resim ve diğer görsel öğelerin sunumu olur. Programın da genel amacı budur. Yeni doküman oluşturmak istendiğinde seçenek penceresi ile sayfa ebatlarını belirleyebilirsiniz. Bu pencerede, doküman içerisinde yer alan sayfa ebadını, sayfa sayısını, sütun sayısını, kenar boşluk miktarını ve kesme payını girerek doküman oluşturabilirsiniz. Bu pencereye File New Document komut yolu kullanılır. ,

Kontrol Paneli

Seçilen araca ait özellikleri gösteren paneldir. Bu açıdan çok kullanışlıdır.  Window Control komut yolu ile ulaşabilirsiniz.

Paneller

Doküman içerisine eklenen sayfalar, sayfada ki öğelere ilişkin birçok ayar kontrol paneller yardımı ile sağlanır. Bu yüzden en önemli üyelerinden biridir. Kullanım olarak benzeyen paneller aynı grup içinde yer alır. Pencereler açılır, kapanır bir yapıya sahiptir. Ayrıca panelleri genişletip, daraltabiliriz. Pencerelerin açılır, kapanır olması çalışma sayfanızı ideal şekilde kullanmanızı sağlar. Panellere Window menüsünden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Doküman Yerleşimini Ayarlama

Adobe InDesign ‘da aynı anda birden fazla doküman ile çalışabilirsiniz. Açılan her doküman çalışma alanında sekme halinde gösterilir. Pencere yerleşim seçenekleri ile çalışma alanında sayfaları yerleştirebilir ve aynı anda birden fazla dokümanı gösterebilirsiniz. Açık dokümanları arabirimde yerleştirmek için Arrange Documents tıklanır.

Çizime Yardımcı Seçenekler

Tasarlamadaki asıl amaç tasarım ile insanlara mesaj iletmektir. Bu yüzden tasarımın ilgi çekmesi önemlidir. İyi bir tasarım için görsel öğeleri uygun şekilde kullanmak gereklidir. Son yıllarda dört kavram üzerinde durulmaktadır. Bunlar;

Görsel Hiyerarşi

Vurgulanan içeriğe göre diğer unsurların yerleştirilmesidir. Hiyerarşi önemli unsura göre şekillenir. 

Bütünlük

Unsurlar bütünlüğü oluşturur. Ve bu bütünlük sağlanırsa mesaj verilmiş olur. Temayı bozacak görsel ya da metin bütünlüğü bozar.

Denge

Denge tasarımı monotonluktan kurtarır. Akıcı bir görünüm sağlar.

Renk Uyumu

Önemli unsurlardan biriside renk uyumudur. Göz yoracak renkler seçilmemeli, fazla renk tonları kullanılmamalıdır. 

Cetvelin Gösterilmesi

Adobe InDesign ile çalışmalarınızın ölçülerini takip etmek ve nesnelerin yerleşimlerini daha rahat yapabilmek için Ruler’ı kullanabilirsiniz. Cetveli arabirimde göstermek için View/Show Rulers seçeceğini seçin.

Kılavuz Çizgilerini Kullanma

Sayfa içerisine nesneleri yerleştirebilmek için kullanılan bir diğer yerleşim seçeceği Guide (kılavuz)’dir. Sayfa mizanpajını kılavuz çizgileri ile yapabilirsiniz. Kılavuz çizgisi eklemek için cetvel üzerine tıklayarak parmağınızı fareden kaldırmadan sayfaya doğru sürükleyini, istediğiniz bölgede fareyi serbest bırakın. Araçlar panelinde Selection Tool ile kılavuz çizgisinin konumunu değiştirebilirsiniz.Sınır Çizgilerinin Kullanılması

Selection Tool ile herhangi bir çizim üzerine tıkladığımızda nesneyi çevreleyen sınır çizgileri belirir. Sınır çizgilerinin köşelerinde ve kenar ortalarında referans noktaları gösterilir. Bu alanın üzerine fare ile gelindiğinde gösterge işareti değişir. İşaretin şekline göre ne tür işlem yapabileceğinizi  görürsünüz.

Ekranda Yakın Plan Çalışma

InDesign ile hassa çizimler yapmak için ya da daha ayrıntılı görmek için yakın plan çalışma yapmamız en uygundur. Bu işlemi Zoom Tool ile yapabilirsiniz. Büyüteç ile istenilen yere tıklayarak sayfaya yakınlaşabilirsiniz.

Sınır Çizgilerinin Kullanılması

Selection Tool ile herhangi bir çizim üzerine tıkladığımızda nesneyi çevreleyen sınır çizgileri belirir. Sınır çizgilerinin köşelerinde ve kenar ortalarında referans noktaları gösterilir. Bu alanın üzerine fare ile gelindiğinde gösterge işareti değişir. İşaretin şekline göre ne tür işlem yapabileceğinizi  görürsünüz.

Ekranda Yakın Plan Çalışma

InDesign ile hassa çizimler yapmak için ya da daha ayrıntılı görmek için yakın plan çalışma yapmamız en uygundur. Bu işlemi Zoom Tool ile yapabilirsiniz. Büyüteç ile istenilen yere tıklayarak sayfaya yakınlaşabilirsiniz.