Indesign – Paragraf / Paragraph Paneli

575

Sayfa mizanpajlarında kullanacağımız metinler çok farklı olabilir. Bir başlık, fotoğraf alt yazısı, içerik metin, ara başlık veya bir spot metin olabilir. Bunları hazırlarken mizanpaj içerisinde kullanabileceğimiz bazı paragraf özellikleri var. Bu özellikler için Window →  Type & Tables →  Paragraph komut yolunu veya klavyeden Mac OS: Cmd + Alt + T / Ctrl + Alt + T ile açabiliriz. Az önceki işlemimizden devam edelim.

Karakter panelinde bahsetmiş olduğumuz gibi panel isminin sol kenarındaki daraltma ve genişletme gibi işlemleri yapabiliriz. Aynı şekilde bir panel menüsü yardımıyla diğer özellikleri de görmemiz mümkün. Paragraf paneliyle ilgili ilk olarak karşımıza gelen satırda da gördüğümüz gibi sola yaslı, ortalı, sağa yaslı, iki yana yaslı, paragrafların son satırı sola yaslı biten, iki yana yaslı son satır ortalı biten, iki yana yaslı son satır sağa yaslı biten şekilde veya tipografik bazı problemlere neden olan tamamı iki yana yaslı seçeneğini seçebiliriz. Bunu seçtiğimizde bazı boşluklar birbirini takip edebiliyor. Takip edebildiğimiz boşluklar tipografi de nehirlendirme olarak adlandırılan bir hataya neden oluyor. İki yana yaslı hizalama seçeneğini seçerken metinlerimizi iyi bir şekilde kontrol etmemiz lazım.


Devam ettiğimizde alt tarafta bulunan metin kutusunun sol kenarının hizalı olduğunu görüyoruz. Kutu çizgisi üzerinde yazılar tam olarak ona hizalanmış durumda. Örnek olarak spot metnin biraz daha buradaki hizaya göre daha farklı bir şekilde içerde olmasını istersek (röportajını yapmış olduğumuz kişinin söylemiş olduğu önemli bir söz de olabilir) paragrafı seçtikten sonra sol kenardan biraz daha içeri alabiliriz. Aynı şekilde sağ kenarda da biraz daha içerde bitmesini sağlayarak diğer paragraflardan hizalama olarak ayırmamız da mümkün. Buradaki her bir paragraf için paragraf boşluğu verebilir, otomatik olarak hepsinin uygulamasını sağlayabilir ve paragrafların maksimum bitiş aralıklarını belirleyebiliriz.
Alt taraftan devam ettiğimizde iki paragraf arasında verilebilecek boşlukları görebiliyoruz. İlk seçeneğimiz, bir paragrafın üstündeki ile arasındaki boşluk. İkinci seçeneğimiz altındakiyle olan boşluktur. Dergi gibi çok sayfalı çalışmalarda içerik metinleri üzerinde düzenleme yaparken alttaki boşluğu ayarlama yöntemini kullanıyoruz. Çünkü bu yöntemi kullandıktan sonra ara başlıklar da devreye giriyor. Ara başlıklar için de bir üstteki paragrafla arasındaki boşluğu tekrar ayarlayabilmek için buradaki boşluğu arttırıyoruz ve yeni bir konunun başlığını buradaki boşluktan daha belirgin bir şekilde görünmüş oluyor.

Metin kutusunu biraz daha uzatıp şuradaki metinle birleştirelim. Paragraflar üzerindeki ilk harfin (burada p harfi var) kaç satır büyük olacağını, tek veya daha fazla harf mi olacağı gibi tipografik düzenlemeleri de yapabiliriz.
Karakter paneli eğitiminde bahsettiğimiz üzere, satırdan sonraki tirelemelerin yapılması için Hyphenate’in açık olması ve doğru dil bilgisine göre de doğru dilin seçilmesi gerektiğini belirtmiştik.