Illustrator’de Doküman Tercihleri Nasıl Yapılır?

27

Yeni Döküman Açmak

Yeni bir döküman açmak için File New komutu verilir.  Bu komutun verilmesinden sonra açılacak olan döküman tercihlerinin yapılacağı pencere açılır. Bu pencere üzerinden döküman bir isim verilebilir, çalışma alanı tercihleri düzenlenebilir. Her dökümanın tam ortasında bulunan çalışma alanına Artboard adı verilir. New Document penceresi üzerinden Artboard’un büyüklüğü, ölçü birimi, yatay veya dikey olması gibi tercihler yapılabilir.

Belgenin ne amaçla açılacağına karar verip, bu alanda bulunan print, web, mobile gibi profilleri uygulayabiliriz. Bu özellik bazı ayarları otomatik olarak etkiler. Örneğin Print seçeceği seçildiğinde Blank Document Presets bölümünde basım için sıklıkla kullanılan ölçüleri içerir. New Document penceresinin sağ kısmında yer alan Preset Detaıls kısmı, belgenin isim girilen kısmıdır. Üstten aşağıya doğru indikçe açılan belgenin özellikleri ölçüsü, ölçü birimi, yatay, dikey olması ve renk modu gibi düzenlemeler sağlar. 

Döküman açıldıktan sonra Artboard büyüklüğü, ölçü birimi ayarlarının değiştirilmesi için File Document Setup komutu verilebilir. Bu pencere sayesinde birçok ayar değiştirilebilir.

Renk modunun değiştirilmesi gerekiyorsa File Document Color Mode menüsü altından CMYK ya da RGB seçimlerinden biri seçilebilir. Döküman açıldığında tam ortadaki Artboard isimli alan, çalışma alanını temsil eder. Artboard’un dışında kalan alanlarada çalışmalar yapılabilir. Taslak amacıyla oluşturulmuş bu alanın adı Scratch Area’dır. Yaklaşık olarak 5.7 x 5.7 metredir. Artboard gerektiğinde bu alan kadar büyütülebilir.

Yapılacak çalışmaları Artboard içine yapılması gereklidir. Bu alanın içi ve dışı arasındaki fark, sayfa içindeki çalışmalar basılabilir, sayfa dışındakiler baskı alanına dahil edilemezdir. Görselde, Artboard içinde kalan alan baskıda çıkacakken, dışarıdaki alan basılmaz.

Şablon Kullanımı

İlk olarak bir döküman oluşturmak için File New komut yolu kullanılır. New Document penceresi üzerindeki ayarlar Adobe tarafından belirlenmiş standart ayarlardır. Bir kullanıcı sürekli olarak aynı renk, sembol, fırça tipleri ile çalışıyor ve aynı büyüklükte Artboard kullanıyorsa istediği özelliklerde şablon dosya kaydedebilir. Adobe Illustrator Template (AIT) formatındaki şablon belgeleri, kullanıcının belirlediği ayarlardan oluşur. Bunun yanı sıra kullanıcıların oluşturduğu şablonun yanında birde Adobe Illustrator yüklendiği zaman kullanılabilecek çok sayıda şablonda yüklenmiş olur. File New From Template komutu ile çeşitli konularda tasarlanmış şablonları görebiliriz.

Şablon dosyalarından farklı bir şekilde herhangi bir grafik öğe içermez. Sadece belirli ölçüde boş sayfalar ve kılavuz çizgilerinden oluşur.

Şablon Dosyası Oluşturmak

Mevcut bulunan şablonların arasına isteğe göre yenilerini eklenebilir. Illustrator’da boş sayfa açıp bu sayfa üzerine, şablon dosya içinde bulunması gereken tüm grafik öğeleri yerleştirip dosyayı 

File Save as Template komutu ile Template (.ait) formatında kaydedebiliriz. Bir dökümanı Save as Template komutu ile masaüstüne  veya başka herhangi bir yere kaydettiğimizde bile Illustrator o belgeyi şablon dosya olarak tanır.

Document Setup General

Illustrator’da File Document Setup menüsü altından dökümana ait tüm tercihleri yeniden düzenleyebilir. Açılan bu pencerede ölçü birimi, sayfa ölçüleri, sayfa yönü gibi tercihler yapılabilir. AyrıcaTransparency alanından dökümanın şeffaflık kullanımına ait tercihleri de yapabiliriz. Illustrator’da ızgaraları aktif hale getirebilmek için View Show Transparency Grid komut yolukullanılır. Transpareny bölümünde şeffaflık ızgarasının görünümünü denetleyen ayarlar vardır. 

Grid Size 

Ekranda ki karelerin büyüklüğünü denetler. Küçük, orta ve büyük seçenekleri seçilebilir.

Grid Colors

Ekranda görülen karelerin renklerini seçebiliriz. 

Simulate Colored Paper

Tasarlanan işin basılacağı kağıdın rengi beyaz harici renk ise bu komut ile kullanılacak kağıdın rengi taklit edilebilir. Bu seçenek aktif hale getirilince açık renkli, renk kutucuğuna tıkladığımızda istenilen rengi seçebiliriz. Pencereyi onaylayıp kapadığımızda zemin rengi artık istenilen renk olarak görünecektir.

Document Setup Type

Document Setup Penceresinin üst kısmındaki açılır menüye girilirse yazı tercihlerinide içeren bir pencere olduğu görülür. Yazı kullanımına ilişkin en genel tercihler vardır.

Language

Illustrator’un hangi dil kuralına göre hareket edeceğini belirler.

Double Quotes

Otomatik olarak hangi çift tırnak tipini kullanacağımızı seçebiliriz.

Single Quotes 

Otomatik olarak hangi tek tırnak tipini kullanacağımızı seçebiliriz.

Superscript

Normal satır düzleminden yukarıda kullanılan yazılar Superscript olarak adlandırılır. 

Subscript

Normal satır düzleminden daha aşağıda kullanılan yazılar Superscript olarak adlandırılır. 

Small Caps

Metin içinde büyük harf ile yazılmış yazılara Capitals denir.  Bazı metinlerde büyük harfler büyük harf olarak yazılır, küçük harf olması gereken harfler yine büyük harfle dizilir ancak punto daha küçük tutular. Buna Small Caps denir.