Illustrator Dersleri : Kısayolları Değiştirme

88

Illustrator’da programın komutları ekran üzerinden menü ve panelleri kullanarak veya klavyeden kısayol tuşlarına basarak çağrılabilir. Hangi komut, hangi kısayol ile çalıştırılacağına dair önceden planlanmış hazır bir kısayol seti bulunmaktadır. Örnek olarak, birden fazla objenin bir grup altında toplanması için Object menüsünden Group komut yolu izlenebilir. Ya da klavyeden Command+G (Windows için Ctrl + G) kısayolu kullanılabilir.

Bir kullanıcı kısayolları kendisi için daha kullanışlı ve hatırlanabilir olarak değiştirmek için Edit Keyboard Shortcuts komutu vererek Keyboard Shortcuts penceresinin açılmasını sağlar. 

Bu pencere üzerinde bulunan menü üzerinde Tools seçiliyken program araçlarının hızlı bir şekilde seçilebilmesi için kısayollarını listeler.  Aynı alandan Menü seçilerek de menü kısayollarını değiştirmek ve kısayol atanmamış komutlara kısayol atamak gibi durumlarda da kullanılır.

Keyboard Shortcuts penceresi üzerinden kısayol değiştirmek için, komutun karşısında yazılı olan kısayol üzerine tıklayıp seçili hale getirmek ve klavyeden onun yerini alacak yeni kısayol tuşlarına basmak gerekir.