Yükleniyor

Aramak için yazın

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Indesign
  4. Adobe Indesign – Objeleri Gruplandırma

Çalışmalarımızı hazırlarken objeler üzerinde boyutlandırmalar veya farklı yerlere konumlandırma işlemini rahatlıkla yapabiliyoruz. Birbirine bağlı olan farklı objeleri taşıyıp tekrar boyutlandırmak için gruplandırmayı kullanabiliriz. Örnek olarak buradaki üç nesneden bir mizansen oluşturalım. Daha sonra nasıl gruplandırabileceğimiz veya grubu nasıl çözebileceğimizi inceleyelim.Klavyeden W tuşuna basarak normal görünüme geri dönüş yapıyoruz ve buradaki dörtgeni biraz daha büyütüyoruz. Dörtgen üzerine fotoğrafı sürükleyip klavyeden MacOS: Cmd + Shift + Sol Tık / WİN: Ctrl + Shift + Sol Tık tuşlarına basarak biraz daha büyütüyoruz. Bu işlemden sonra fotoğrafın altına yazı gelecek şekilde yazıyı ve metin kutusunun boyutunu ayarladıktan sonra, arka plandaki dörtgeni buradaki çalışma alanına göre ayarlıyoruz. Metin kutusunu seçili hale getirdikten sonra üst tarafta Options paneli üzerindeki Fill yani dolgu rengi üzerinden yazı düzenleme butonuna tıkladıktan sonra yazı rengini beyaz olarak belirliyoruz.

Buraya kadar olan işlemimizi tamamladık. Nesneleri seçili hale getirdikten sonra bir seçim balonu oluşturup bunun içerisinde kalmasını sağlayabiliriz veya kenarında ve köşesinde herhangi bir şekilde bu seçim alanı içerisinde kalmasını sağladıktan sonra nesnenin tamamını seçmiş oluyoruz. Birden fazla nesne gruplayabilmek için uzun yol, Objects üst menüsünden Group‘tur. Kısayolu MacOS: Cmd + G/ WİN: Ctrl + G‘dir. Bunu sağ tık menüsünde Group kısmından daha kolaylıkla yapabiliriz. Bu komutu çalıştırdıktan sonra buradaki nesneler bir grup olarak hareket edecektir. Büyültme ve küçültme işlemlerini yaparken hepsinin boyutu işleme göre şekillenecektir.

Gruplu nesneleri çözebilmek için nesne grubunu seçili hale getirdikten sonra uzun yol Object üst menüsünden Ungroup seçeneğini kullanabiliriz veya klavyeden MacOS: Cmd + Shift + G / Ctrl + Shift + G kısayolunu kullanarak gruplu nesneleri ayırabiliriz.

Was this article helpful?