1. Videmy
  2. Web Yazılım

Web Yazılım

  • HTML Nedir?

    HyperText Markup Language anlamına gelen HTML, web sitesi yapabilmek için gerekli olan 3 ana programlama dilinden ilkidir. Diğer ikisi de CSS(Cascading...