İç Avlu

25
Radcliffe Camera and All Souls College, Oxford, England

İç avlu, dini mimarlıkta genellikle de manastır yapılarında sıklıkla kullanılır. Genellikle kamu ve eğitim yapılarında rastlanır. Binanın etrafında olduğu üstü açık alandır. İngiltere Oxford Üniversite’sinde bu avlu yapıları görülmektedir.