Hiyerarşi

45

Her öğenin, bir başka öğeye karşı ast veya üst olacak şekilde konumlandırıldığı düzenleme sistemidir. Mimarlıkta hiyerarşi iki şekilde kullanılır. Bunlar, fiziksel olarak var olan hiyerarşidir. Farklı alanlar, işlevleri ve önemine bağlı olarak farklı şekilde ve ilişkide tasarlanırlar. Diğeri ise, binanın görsel ifadesinden anlaşılan hiyerarşidir. Binanın kule, giriş veya konferans salonu gibi görsel olarak daha etkileyici tasarlanabilir. Kentsel planlama da ise binanın konumu görsel estetiği ve çevresel hiyerarşisini gösterir. Bu görsel scottlarsen.com ‘ dan alınmıştır.