Hikaye Anlatıcılığı

123

Görsel, yazınsal veya sözel yöntemlerle olayın aktarımının sağlanmasıdır. Bir iletişim biçimidir. Görsel olarak hikaye anlatıcılığı kökleri mağara resimlerine dayanan çok eski kültürel iletişim biçimidir. İllüstrasyonun temel yönüdür ve eğlendirmek, açıklamak, eğitmek  gibi amaçlarla kullanılır. Görselde, Janine Shroff’a ait eser görülmektedir.