Hiciv

112

Mizah yoluyla, ahmakça insan davranışlarının, fikirlerin, mevcut durumların düzeltilmesinin sağlanması amacıyla alaya alınmasıdır. Grafik sanatçıları bu yola oldukça çok başvurmuşlardır. Bunlara örnek olarak, Victoria döneminin mizah dergilerinden Punch ve Steve Bell illüstrasyonları gösterilebilir. Görselde, Quentin Blake’in Punch magazin için yaptığı tasarım görülmektedir.