Hanedan Arması

90

Bir hanedanlığın simgesi armadır. Genellikle klasik yapı alınlıklarında ya da kiliselerde kullanılırdı. Armalar çoğunlukla iki yanında desteklenir ve kalkan motifinden oluşur. Kalkanın üst kısmı tepelik veya taçla sonlandırılır. Alt kısmında ise bazen özlü bir söz yer alır.