Güzel Kent Hareketi

165

Kuzey Amerika’da başlayan kentsel yaşamın getirdiği sorunlara çözümler getirmeye yönelik reform hareketidir. Çekici kentsel alanlar oluşturmaya, anıtsal mimari yapılar tasarlamaya uğraşmıştır. Hareket sütun dizili ve kubbeli anıtsal kamu yapıları ile tanınmaktadır. Görselde Washington DC kentindeki National Mall görülmektedir.