Tasarımda görsel elemanlar olan nokta, çizgi, biçim, doku gibi tasarım elemanlarına daha önce dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bunlar tasarımı oluşturan temel birimlerdir. Bu videoda görsel tasarım elemanlarından doku hakkında ayrıntılı bilgi alacaksınız.

Videmy ile iyi öğrenmeler.