Göz Yanılması

119

İki boyutlu çalışmalarla yanılsama yaratılması ve bakan kişinin üç boyutlu, gerçek bir nesne gibi gördüğü çalışmalardır. Genellikle duvarlarda dekoratif amaçla kullanılır. Işık ve gölgeden yararlanılır. Görselde Andrea Mantegna’nın eseri gözükmektedir.