Gotik Canlandırmacı Üslup

119

On sekizinci yüzyıl ortalarında İngiltere’de ortaya çıkan, döneme hakim olan klasik üsluplara karşılık Ortaçağ biçimlerini canlandırmayı hedefleyen mimarlık hareketidir. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda ortaçağdakinden daha fazla sayıda Gotik bina yapılmıştır. Görselde, İngiltere, Londra’daki Westminster Sarayı görülmektedir. Charles Barry ve Augustus Welby Pugin tarafından yapılmıştır.