Gotik Canlandırmacı Üslup

44

19. yüzyılda popüler olmuş mimarlık üslubudur. Özellikle klise mimarlığında kullanılan bu üslup Gotik mimarlığın yeniden canlandırılmasıdır. Bu üslup 19. yüzyıl sonlarına doğru çıkacak olan Arts and Crafts Hareketi’nin gelişeceği ortamı oluşturmuştur. Görselde, Londra’daki Avam Kamarası’na ait salon gözükmektedir. Burada Gotik Canlandırmacı üslupta tasarlanmış iç mekanı görülmektedir. Londonist.com adresinden alınmıştır.  Fotoğraf: Jessica Taylor.