Görsel Dil

139

Fikirlerin kişilere iletimi için görsel imgelerin kullanılması ve bunlarla illüstratörün kavramlarının temsil edilmesidir. İllüstratör fikir ve mesajları iletmek için kişisel görsel dile başvurur. Abartı, görsel mecaz, benzetme yaratıcı olanakların kullanılmasıyla izleyicinin duygu ve davranışları değişir. Görselde, Stag Resonate’in hayvan serilerinden biri görülmektedir.