Google Material Design: Giriş

594

Google‘ın el atmadığı herhangi bir ortam/medya/araç kalmadı sanırım. Ama bu kadar farklı iş fikrinin ve hayata geçen fikirlerin ise ortak bir tasarımı var. Tasarım fikirlerini bulduğumuzda herşey harika olabilir ancak uygulamaya dökerken medya/ortam gibi faktörler fikri ve işi değiştirir. Ancak hemen her ortamın düşünülerek ortak bir tasarım dsiplini ve ortak bir gudieline geliştirilebilir mi?

Evet.

Microsoft, Apple gibi şirketlerde bunu görüyoruz ancak çoğunlukla bilişim sektörüne yönelik teknolojik cihazlar ve arayüzleri ile kalan skalanın daha farklı mecralar içinde uyarlanabildiğini Google Material Design ile görüyoruz.

Google ise amacı için şöyle diyor;

Klasik iyi tasarım prensiplerini yenilik ve olası teknoloji ve bilimle sentezleyen kullanıcılarımıza görsel bir dil oluşturmak için kendimize bir amaç belirledik. Bu da Material Design’dır. 

 

Malzeme (Material) bir metafordur.

Malzeme metaforu mantıksallaştırılmış uzay ve hareket sistemlerinin birleştirilme teorisidir. Malzeme kağıt ve mürekkep çalışmalarından ilham alınmış dokunsal bir gerçekliktir, fakat aynı zamanda teknolojik olarak gelişmiştir ve hayal gücü ve sihre açıktır.

Malzemenin yüzeyleri ve kenarları gerçeğe dayandırılabilecek görsel ipuçları sağlar. Bilinen dokunsal özellikleri kullanmak, kullanıcıların hızlı bir şekilde kolaylığı anlamasına yardımcı olur. Yine de malzemenin esnekliği fiziksel dünyayı aşan ve buna rağmen fiziksel kuralları aşmayan yeni kolaylıklar oluşturur.

Işık, yüzey ve hareketin temelleri nesnelerin nasıl hareket ettiği, etkileşim kurduğu, uzayda var olduğu ve birbirleriyle ilişkili olduğunu iletmenin temelidir. Gerçekçi aydınlatma kenarları, bölünmüş uzayı ve hareket eden kısımları gösterir.

Kalın, grafik, isteyerek

Basılı tasarımın temel öğeleri olan tipografi, ızgaralar, uzay, ölçek, renk ve görsel kullanımı görsel işlemlere kılavuzluk sağlar. Bu öğeler sadece göze görünmenin ötesindedir. Hiyerarşi, anlam ve odak yaratırlar. İsteğe göre renk seçin, uçtan uça imgeler, büyük ölçekli tipografi ve isteğe göre yaratılan boşluklar, kullanıcının deneyim yaşamasını sağlayan kalın ve grafik ara yüzlerdir.

Kullanıcı eylemine yapılan vurgu temel işlevselliği açığa çıkarır ve kullanıcı için ara noktalar sağlar.

Hareket anlam sağlar.

Hareket kullanıcıyı ana hareket eden olarak ele alır ve bunu güçlendirir. Temel kullanıcı hareketleri hareketi başlatan ve tüm tasarımı değiştiren bükülme noktalarıdır.

Tüm eylemler tek bir ortamda gerçekleşir. Nesneler, deneyim sürekliliğini değişim ve yeniden düzenlemede bile bozmayarak kullanıcıya sunulur.

Hareket anlamlı ve uygundur, dikkat odağına ve sürekliliği sağlamaya hizmet eder. Geri bildirim üstü kapalıdır ama açıktır. Geçiş etkili ama uyumludur.

3 YORUMLAR