Germe

44

Yapısal bütünlüğü sağlamak amacıyla gergi öğeleri kullanılır. Gerilmeye çalışılan öğeler, basınca çalışan öğeler ile yapısal bütünlük oluşturur. Görselde, London flagship Joseph mağazası görülmektedir. Eva Jiricna’nın çelik ve cam merdiven tasarımı dikkat çekmektedir.