Gerçeküstücülük

152

Temellerini Andre Breton’un başlattığı Sürrealizm Manifesto’suyla atılan sanat akımıdır. Sürrealizmin illüstrasyon üzerinde kalıcı etkisi olmuştur. Görselde, Sürrealist montaj görülüp illüstratör Catherine Mclntyre tarafından çalışılmış portre serisine aittir.