Genius Loci

164

Bir bina veya yerin, kendine özgü atmosferidir. Genius Loci yerin ruhu anlamındadır. Bir yer vaya binanın peyzaj tasarımı ya da ışığın kullanımı ile güçlendirilebilir.