Gargoyle (Çörten)

191

Taş veya ahşaptan, garip formlara sahip çörtenlere ‘gargoyle’ denir. Çörten drenaj sisteminin bir öğesidir. Suyu duvar yüzeyinden uzaklaştırır. Ortaçağ Avrupa’sında grotesk biçimlerin kötü ruhları korkuttuğuna inanılması kiliselerde gargoyle adı verilen çörtenlerin kullanılmasına sebep olmuştur.