Friz

168

Saçaklıkta, arşitrav ve kornişin arasında yer alan heykellerle süslü yatay parçadır. Friz binanın süslenmesi için kullanılan dekoratif bir öğedir. Görselde, ABD Senato Binası’nda Rotunda adı verilen salon görülmektedir. Burada Amerika tarihinden sahnelerin betimlendiği friz görülmektedir.