Fotomontaj

27

İki veya daha fazla görüntüyü bir araya getirerek yeni bir görüntü oluşturma tekniğidir. Değişik görüntüler, kusursuz şekilde yada tam tersi kaba gibi görünen biçimlerde birleştirilebilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın sonuç olarak ortaya bütün parçaların toplamından oluşan bambaşka görüntü çıkar.