Fotoğrafçılık

174

Photos, Yunanca’da ışık anlamına gelir. Graphos ise çizim anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşiminden türemiştir. Fotoğrafçılık, kamera kullanarak ışığın kimyasal tepkimesi ile ışığa duyarlı levha üzerine görüntü kaydetmektir. Pek çok illüstratör referans malzemesi elde etmek için fotoğrafçılıktan yararlanmıştır. Görselde, fotoğrafçılığı baskıresim teknikleriyle birleştiren Kate Gibb’in Jalousie dergisi için hazırladığı çalışma görülmektedir.