Foster, Sör Norman

169

1935 yılında Manchester’da doğdu. 1975 yılında İngiltere’de ‘Willis, Haber and Dumas ofis binasını tasarlamış genç bir mimardır. Yirmi birinci yüzyıl mimarlık hareketinin de öncülerindendir. Mimar, modernist tasarım yaklaşımı ile ekolojik duyarlılığa yönelmiştir. Görselde Londra’daki Swiss Re Headquarters binasının tasarımı görülmektedir. Foster ve Partners’a aittir.