Fonksiyonalizm (İşlevcilik)

159

Yirminci yüzyıl modern mimarisi binanın formunun işlevine göre şekillenmesi görüşünü benimsemiştir. Biçimin işlevi takip etmesi gerektiğini savunmuştur. Mimaride süslemeye karşı olup sade ve basit tasarımlara yönelinmiştir.