Fascia

186

Klasik mimaride saçaklık kısmının parçasını oluşturan, düz ve yatay bant. Fascia, Latince bir kelimedir ve bant ya da kapı çerçevesi anlamını taşır. Günümüzde ise çatı kirişleri ya da merteklerin bitişini kapayan parçadır.