Fallik Mimari

241

Bilinçli ya da bilinçsizce göndermede bulunan yüksek yapılardır. Bu tür yapılar tarih boyunca bereketi, erkek cinsel organını temsil etmiş fallik semboller biçimindedir. Görselde, 1976 yılında Fransız mimar Roger Tailibert tarafından tasarlanmış bu yapı dünyanın en yüksek eğimli kulesine sahiptir.