Etli Yazı Karakterleri

29

Elephant, Bodoni Ultra ve Normande bazı örneklerdir. Modern yazı karakterlerinin kontrastlı yapısını, dikey tırnaklara verilen ağırlık gibi özelliklerle abartılı hale getirilmişlerdir.