Etik

97

Etik Batı felsefesinde üç düşünce ekolüne göre ayrılabilir. Birincisi, Aristo kaynaklıdır ve erdemlerin, bu erdemlere sahip kişinin hem de o kişinin içinde yaşadığı toplumun yararına sergilenmesi olduğunu belirtmiştir. İkinicisi ise Kant tarafından ileri sürülen görev duygusu ahlak için şarttır. İnsanlar diğer varlıklara saygı göstermekle yükümlüdür. Üçüncü olarak faydacı anlayışa göre davranış ilkeleri, çok sayıda kişiyi en fazla mutlu edecek şekilde belirlenir.