Em ve En

64

Bir em, metal döküm büyük M harfinin kapladığı kare alanın genişliğinden oluşmuş ölçü birimidir. Bir en, bir  emin yarısıdır. Emlerin veya enlerin M veya N karakterlerinin büyüklüğü ile alakası yoktur, çünkü fontun özelliklerine göre farklı em kareleri oluşur.