Elizabeth Dönemi Mimarisi

268

Kraliçe I. Elizabeth hükümdarlığı zamanında gelişmiş erken dönem İngiliz rönesans mimarisidir. Geniş ve yüksek Elizabeth konutlarında sıklıkla Ortaçağ şatolarını andıran simetrik kuleler bulunur. Bu kuleler bazen kraliçenin adının ilk harfi olan ‘E’ harfi biçiminde yapılırdı. Görselde ‘Coughton Court’ yapısı görülmektedir.